• Mikroprocesorowe sterowniki do kotłów C.O.
  • Mikroprocesorowe sterowniki do kotłów C.O.
  • Mikroprocesorowe sterowniki do kotłów C.O.
  • Mikroprocesorowe sterowniki do kotłów C.O.
  • Mikroprocesorowe sterowniki do kotłów C.O.
  • Mikroprocesorowe sterowniki do kotłów C.O.
  • Mikroprocesorowe sterowniki do kotłów C.O.

Nowości

I N F O R M A C J A


Informujemy Państwa, że kotły wodne typoszeregu EKO-GT KWP z podajnikiem prostym o mocach 12, 14, 17, 25 i 30 kW opalane węglem kamiennym typu groszek produkowane przez firmę GALMET, sterowane przez sterownik produkcji ELSTER Expert PID Dynamic otrzymały wydane przez Główny Instytut Górnictwa Świadectwo Badań Na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego.


Świadectwo potwierdza spełnianie przez te kotły wymagań klasy 5 w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

Świadectwo to potwierdza tym samym, że zastosowany w naszych sterownikach algorytm PID DYNAMIC pozwala na prowadzenie procesu spalania w kotle w taki sposób, że spełnia on najbardziej rygorystyczne wymagania ekologiczne dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Link do certyfikatu  - kliknij

http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp_8-2014wk.pdf