Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  1. Zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancja na nasze wyroby wynosi 30 miesięcy od daty sprzedaży ale nie dłużej niz 36 miesięcy od daty produkcji. Należy zwracać uwagę na wypełnienie przez sprzedawcę karty gwarancyjnej, gdyż brak wpisu sprzedawcy może być przyczyną odmowy uznania gwarancji.
  2. Regulatory i akcesoria, ze względu na małą wagę produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają naprawom gwarancyjnym na warunkach określonych przez producenta urządzenia. Z.P.U.E. ELSTER świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny wyłącznie w siedzibie firmy.
  3. Jeżeli klient nie dostarcza reklamowanego wyrobu osobiście, wyrób należy wraz z kartą gwarancyjną przesłać pocztą na adres firmy, zamieszczony na stronie Kontakt. Klient nie ponosi kosztów odesłania naprawionego wyrobu. Firma nie zwraca kosztów w przypadku wysłania reklamowanego produktu przesyłką kurierską. Inna forma naprawy gwarancyjnej wymaga obopólnej zgody klienta i firmy ELSTER lub jej przedstawiciela.
  4. Te same zasady co w punkcie 3 dotyczą również napraw pogwarancyjnych z wyjątkiem tego, że klient ponosi również koszty odesłania naprawionego wyrobu.
  5. Dokładamy wszelkich starań aby naprawy odbywały się w dniu dostarczenia przesyłki a najpóźniej w następnym dniu roboczym. W przypadku dostarczenia wyrobu do naprawy osobiście, jeżeli tylko to możliwe jest on naprawiany „od ręki”.
  6. Na wyraźne żądanie, nasi serwisanci mogą dojechać do klienta po uprzednim uzgodnieniu kosztów dojazdu, które wynoszą w chwili obecnej standardowo 90 gr/km (w obie strony!). Koszty samej naprawy zależą od tego czy jest to naprawa gwarancyjna czy pogwarancyjna. Uwaga! Serwisanci naszej firmy zajmują się wyłącznie naprawianiem regulatorów a nie kotłów!
  7. W celu skontaktowania się z płatnym serwisem można dzwonić również pod nr telefonu 724 413 326.
Koszyk
Przewijanie do góry